Choose the best answer Snake is one of _______animals in the world.


Câu 89275 Thông hiểu

Choose the best answer

Snake is one of _______animals in the world.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: So sánh nhất của tính từ dài (the most + adj)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.