Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân My grandparents have lived in a historic house for 20 years.


Câu 89282 Thông hiểu

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân

My grandparents have lived in a historic house for 20 years.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.