Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part. There are many appliances in my house.


Câu 89363 Vận dụng

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

There are many appliances in my house.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.