Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng (2 ). Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD) và SO = căn 3 . Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SA và BD.


Câu 8948 Nhận biết

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm $O,$ cạnh bằng \(2\). Đường thẳng $SO$ vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ và $SO = \sqrt 3 $. Tính khoảng cách $d$ giữa hai đường thẳng $SA$ và $BD.$


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Dựa vào cách xác định mặt phẳng $(P)$ chứa đường thẳng $SA$ và vuông góc với đường thẳng $BD.$

+) Xác định giao điểm của mặt phẳng $(P)$ với $BD.$

+) Trong $(P)$ từ giao điểm đó kẻ đường thẳng vuông góc với $SA.$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.