Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, gọi I là trung điểm của AB. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy là trung điểm của CI. Biết chiều cao của khối chóp là acăn 3 . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC là :


Câu 8957 Thông hiểu

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a$, gọi $I$ là trung điểm của $AB$. Hình chiếu vuông góc của $S$ trên mặt đáy là trung điểm của $CI.$ Biết chiều cao của khối chóp là $a\sqrt 3 .$ Khoảng cách giữa hai đường thẳng $AB$ và $SC$ là :


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xác định đường vuông góc chung của $AB$ và $SC.$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.