Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng (10 ). Cạnh bện SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SC = 10căn 5 . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD. Tính khoảng cách giữa BD và MN.


Câu 8962 Vận dụng

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD $ là hình vuông cạnh bằng \(10\). Cạnh bện $SA$ vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SC = 10\sqrt 5 $. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ và $CD.$ Tính khoảng cách giữa BD và MN.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào phương pháp xác định mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia đưa về tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.