Cho 100mL dung dịch NaOH 1M vào 200mL dung dịch AlCl3 2M lắc đều cho đến khi kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 89845 Vận dụng

Cho 100mL dung dịch NaOH 1M vào 200mL dung dịch AlCl3 2M lắc đều cho đến khi kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính số mol AlCl3, số mol NaOH.

Viết PTHH: AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3

Nhận thấy AlCl3 dư ⟹ nAl(OH)3 = nNaOH ⟹ mkết tủa

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.