Nhỏ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,7 mol AlCl3 thu được 39 gam kết tủa.Dung dịch sau phản ứng có hai muối trong đó có 1 muối clorua. Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là


Câu 89847 Vận dụng

Nhỏ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,7 mol AlCl3 thu được 39 gam kết tủa.Dung dịch sau phản ứng có hai muối trong đó có 1 muối clorua. Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vì sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối trong đó có 1 muối clorua ⟹ Có phản ứng hóa tan kết tủa tạo thành muối NaAlO2.

Viết PTHH:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3KCl

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

⟹ nNaOH ⟹ VNaOH.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.