Cho V lít dung dịch KOH 2M vào 150mL dung dịch AlCl3 1M lắc đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị của V là


Câu 89848 Vận dụng

Cho V lít dung dịch KOH 2M vào 150mL dung dịch AlCl3 1M lắc đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị của V là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính số mol KOH, mol AlCl3, mol Al(OH)3. Nhận thấy mol Al(OH)3 < mol AlCl3

⟹ Xảy ra 2 TH:

TH1: AlCl3 dư, KOH hết, chỉ xảy ra phản ứng sau:

AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3 + 3KCl

⟹ Tính số mol KOH theo mol kết tủa ⟹ V

TH2: KOH hòa tan 1 phần kết tủa.

AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3 + 3KCl

KOH + Al(OH)3 → KAlO2 + 2H2O

⟹ nKOH ⟹ V

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.