Cho một mẫu Na vào 100ml dung dịch AlCl3  1M thu được V lit khí (đktc) và một kết tủa A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được 2,55 gam chất rắn. Giá trị của V là


Câu 89851 Vận dụng

Cho một mẫu Na vào 100ml dung dịch AlCl3  1M thu được V lit khí (đktc) và một kết tủa A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được 2,55 gam chất rắn. Giá trị của V là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Na + H2O → NaOH + ½ H2

2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

Tính số mol NaOH, mol AlCl3, mol Al(OH)3. Nhận thấy mol Al(OH)3 < mol AlCl3

⟹ Xảy ra 2 TH:

TH1: AlCl3 dư, NaOH hết, chỉ xảy ra phản ứng sau:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3KCl

⟹ Tính số mol NaOH theo mol kết tủa ⟹ mol H2 ⟹ V

TH2: NaOH hòa tan 1 phần kết tủa.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

⟹ nNaOH ⟹ mol H2 ⟹ V

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.