Một vật AB đặt trước một máy ảnh và cách vật kính của máy 3,6m. Ta thu được một ảnh trên phim cao 2,5cm và cách vật kính 12 cm. Chiều cao của vật AB là:


Câu 90291 Vận dụng

Một vật AB đặt trước một máy ảnh và cách vật kính của máy 3,6m. Ta thu được một ảnh trên phim cao 2,5cm và cách vật kính 12 cm. Chiều cao của vật AB là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

  - Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

  - Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.

  - Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

+ Sử dụng tỉ số đồng dạng của cặp tam giác đồng dạng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.