Một vật có dạng một đoạn thẳng, đặt vuông góc với trục chính của vật kính (hình vẽ). Trong hình này: AB là vật, O là quang tâm của vật kính, PQ là vị trí đặt màn hứng ảnh, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ màn hứng ảnh đến vật kính là 5cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ. Tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật.


Câu 90294 Vận dụng

Một vật có dạng một đoạn thẳng, đặt vuông góc với trục chính của vật kính (hình vẽ). Trong hình này: AB là vật, O là quang tâm của vật kính, PQ là vị trí đặt màn hứng ảnh, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ màn hứng ảnh đến vật kính là 5cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ. Tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

  - Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

  - Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.

  - Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

+ Sử dụng tỉ số của cặp tam giác đồng dạng.

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.