Nam bị cận có điểm cực viễn CV cách mắt 115 cm . Hải cũng bị cận nhưng có điểm cực viễn CV cách mắt 85 cm. a) Hỏi ai bị cận năng hơn ? Vì sao? b) Để khắc phục Nam và Hải phải đeo kính gì , có tiêu cự bao nhiêu ?


Câu 90400 Vận dụng

Nam bị cận có điểm cực viễn CV cách mắt 115 cm . Hải cũng bị cận nhưng có điểm cực viễn CV cách mắt 85 cm.

a) Hỏi ai bị cận năng hơn ? Vì sao?

b) Để khắc phục Nam và Hải phải đeo kính gì , có tiêu cự bao nhiêu ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Cận thị là tật của mắt mà khoảng nhìn rõ hữu hạn trước mắt, điểm cực cận và cực viễn của mắt gần mắt hơn so với người bình thường.

- Người nào có điểm cực cận càng gần mắt thì bị cận càng nặng.

- Để khắc phục người đó cần đeo thấu kính phân kì (kính cận) có tiêu cự bằng khoảng cực viễn của mắt.

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.