Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới đây không thể dùng làm kính lúp đuợc


Câu 90404 Vận dụng

Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới đây không thể dùng làm kính lúp đuợc


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Số bội giác của kính lúp cho biết, ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính.

- Số bội giác của kính lúp: \(G = \dfrac{{25}}{{f\,\,\left( {cm} \right)}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com