Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?


Câu 9044 Nhận biết

Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa góc nội tiếp:

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.