Tổng các hạt cơ bản trong một nguyên tử là 82 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Số notron của nguyên tử đó là:


Câu 90473 Vận dụng

Tổng các hạt cơ bản trong một nguyên tử là 82 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Số notron của nguyên tử đó là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tổng số hạt mang cơ bản gồm p,n,e → lập phương trình với dữ kiện 82

Hạt mang điện là p và e; hạt không mang điện là n → lập phương trình với dữ kiện 22

Từ đó giải được số p, n = ? Từ đó tính được số khối: A = p + n = ?

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.