Cho đường tròn (O) và điểm I nằm ngoài  (O).Từ điểm I kẻ hai dây cung AB và CD ( A nằm giữa I và B,C nằm giữa I và D).

Cho đường tròn $(O)$ và điểm $I$ nằm ngoài  $(O).$Từ điểm $I$ kẻ hai dây cung $AB$ và $CD$ ( $A$ nằm giữa $I$ và $B,C$ nằm giữa $I$ và $D$).


Câu 9048 Thông hiểu

Cặp góc nào sau đây bằng nhau?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng số đo cả đường tròn bằng \(360^0\) và tính chất hai góc kề bù.

Xem lời giải


Câu 9047 Thông hiểu

Tích $IA.IB$ bằng 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng tam giác đồng dạng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.