Cho tam giác (ABC ) nhọn nội tiếp (( O ) ). Hai đường cao (BD ) và (CE ) cắt nhau tại (H ). Vẽ đường kính (AF ) .

Cho tam giác \(ABC\) nhọn nội tiếp \(\left( O \right)\). Hai đường cao \(BD\) và \(CE\) cắt nhau tại \(H\). Vẽ đường kính \(AF\) .


Câu 9057 Vận dụng

Hai đoạn thẳng nào sau đây bằng nhau?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử dụng hệ quả của góc nội tiếp để chứng minh các đường thẳng song song

+ Từ đó chứng minh \(BHCF\) là hình bình hành và suy ra các đoạn thẳng bằng nhau

Xem lời giải


Câu 9056 Vận dụng

Hệ thức nào dưới đây là đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng tam giác đồng dạng

Xem lời giải


Câu 9055 Vận dụng

Gọi \(M\) là trung điểm \(BC\) . Khi đó 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng kiến thức về đường trung bình của tam giác.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.