Cho ((O) ), đường kính (AB ), điểm (D ) thuộc đường tròn. Gọi (E ) là điểm đối xứng với (A ) qua (D. )

Cho \((O)\), đường kính \(AB\), điểm \(D\) thuộc đường tròn. Gọi \(E\) là điểm đối xứng với \(A\) qua \(D.\)


Câu 9060 Vận dụng

Tam giác $ABE$ là tam giác gì?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất góc nội tiếp để chứng minh tam giác có đường trung tuyến trùng với đường cao nên nó là tam giác cân.

Xem lời giải


Câu 9059 Vận dụng

Gọi \(K\) là giao điểm của \(EB\) với \((O)\). Chọn khẳng định sai?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất góc nội tiếp và quan hệ từ vuông góc đến song song

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.