Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R),đường cao AH, biết AC = 9( rm( ))cm, AB = 12( rm( ))cm, AH = 4( rm( ))cm. Tính bán kính của đường tròn (O).


Câu 9063 Vận dụng

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O;R),$đường cao $AH,$ biết $AC = 9{\rm{ }}cm,$ $AB = 12{\rm{ }}cm,$ $AH = 4{\rm{ }}cm.$ Tính bán kính của đường tròn $(O)$.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng kết quả câu trước.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.