Dưới ánh sáng đỏ và ánh sáng màu lục, ta thấy một dòng chữ có màu đen. Vậy, dưới ánh sáng trắng, dòng chữ ấy sẽ có màu:


Câu 90663 Vận dụng

Dưới ánh sáng đỏ và ánh sáng màu lục, ta thấy một dòng chữ có màu đen. Vậy, dưới ánh sáng trắng, dòng chữ ấy sẽ có màu:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Khi nhìn thấy vật màu nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật đến mắt ta

Vật màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu

Vật màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác

Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.