Cho phương trình hóa học sau: Cho phương trình hóa học sau: Canxi cacbonat  ( buildrel ((t^0)) over longrightarrow )canxi oxit + khí cacbonic  Khi nung nóng canxicacbonat thấy khối lượng rắn sau phản ứng giảm đi vì:  


Câu 90670 Vận dụng

Cho phương trình hóa học sau:

Cho phương trình hóa học sau: Canxi cacbonat \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \)canxi oxit + khí cacbonic

 Khi nung nóng canxicacbonat thấy khối lượng rắn sau phản ứng giảm đi vì:

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào trạng thái của các chất trước và sau phản ứng ở thể gì để giải thích.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.