Dãy chất nào sau đây chỉ gồm bazơ


Câu 90994 Thông hiểu

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm bazơ


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.