Natri hiđrocacbonat được dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát, ... Công thức hóa học của natri hiđrocacbonat là


Câu 91180 Nhận biết

Natri hiđrocacbonat được dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát, ... Công thức hóa học của natri hiđrocacbonat là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...