Hình ảnh nào sau đây không xuất hiện trong bài ca dao Trèo lên cây khế nửa ngày?


Câu 91338 Thông hiểu

Hình ảnh nào sau đây không xuất hiện trong bài ca dao Trèo lên cây khế nửa ngày?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.