Lời tiễn dặn trích từ truyện thơ nào?


Câu 91378 Nhận biết

Lời tiễn dặn trích từ truyện thơ nào?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại văn bản

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.