Nội dung chính của đoạn trích dưới đây: Quảy gánh qua đồng ruộng, Người đẹp anh yêu cất bước theo chồng […] Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông, Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già. (Lời tiễn dặn)

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.