Nội dung chính của đoạn trích dưới đây: Dậy đi em, dậy đi em ơi! Dậy rũ áo kẻo bọ, […] Ta yêu nhau tàn đời gió, không rung không chuyển, Người xiểm xui, không ngoảnh không nghe. (Lời tiễn dặn)

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.