Điền từ thích hợp vào dấu (...) cho đoạn tư liệu sau “ Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên Xô đã nhanh chóng khôi phục đất nước, thực hiện nhiều.......xây dựng chủ nghĩa xã hội”


Câu 91406 Vận dụng

Điền từ thích hợp vào dấu (...) cho đoạn tư liệu sau

“ Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên Xô đã nhanh chóng khôi phục đất nước, thực hiện nhiều.......xây dựng chủ nghĩa xã hội”


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

ghi nhớ

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.