Tên chữ Hán của bài thơ Tỏ lòng là:


Câu 91481 Nhận biết

Tên chữ Hán của bài thơ Tỏ lòng là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại văn bản

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.