Số đo (nđộ ) của cung tròn có độ dài (30,8 ,cm ) trên đường tròn có bán kính (22 ,cm ) là ( lấy (pi  simeq 3,14 ) và làm tròn đến độ)


Câu 9150 Nhận biết

Số đo \(n^\circ \) của cung tròn có độ dài \(30,8\,cm\) trên đường tròn có bán kính \(22\,cm\) là ( lấy \(\pi  \simeq 3,14\) và làm tròn đến độ)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính độ dài cung tròn:

Trên đường tròn bán kính$R$ , độ dài $l$ của một cung \(n^\circ \) được tính theo công thức \(l = \dfrac{{\pi Rn}}{{180}}\,\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.