Hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao (h = 12cm ) và đường kính đáy là (d= 8 ,cm ) . Tính diện tích toàn phần của hộp sữa. Lấy (pi  simeq 3,14 ) 


Câu 9185 Thông hiểu

Hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao \(h = 12cm\) và đường kính đáy là \(d= 8\,cm\) . Tính diện tích toàn phần của hộp sữa. Lấy \(\pi  \simeq 3,14\) 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ ${S_{xq}} = 2\pi Rh$ và diện tích một đáy ${S_d} = \pi {R^2}.$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.