banner redirect homepage

X là trieste tạo bởi glixerol và các axit cacboxylic đơn chức. X có các đặc điểm: - Trong X số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 3. - Đốt cháy hoàn toàn x mol X thu được y mol CO2 và z mol H2O với y - z = 3x. - X có đồng phân hình học cis - trans. Nhận xét nào sau đây là sai?


Câu 92011 Vận dụng

X là trieste tạo bởi glixerol và các axit cacboxylic đơn chức. X có các đặc điểm:

- Trong X số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 3.

- Đốt cháy hoàn toàn x mol X thu được y mol CO2 và z mol H2O với y - z = 3x.

- X có đồng phân hình học cis - trans.

Nhận xét nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- X là trieste tạo bởi glixerol và các axit cacboxylic đơn chức nên có 6O

- Số C nhiều hơn số O là 3 nên X có 9C

- Khi đốt hợp chất hữu cơ (chứa C, H, O) có độ bất bão hòa k ta có:

\({n_{hchc}} = \frac{{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}}}{{k - 1}} \to k = 4\)

⟹ X có 1 liên kết C=C

Mà X có đồng phân hình học nên X là (HCOO)2(CH3-CH=CH-COO)C3H5

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.