Hỗn hợp X chứa ba este đều no, mạch hở và không chứa nhóm chức khác.Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X với lượng oxi vừa đủ, thu được 60,72 gam CO2 và 22,14 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 0,24 mol X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp gồm hai ancol đều đơn chức có tổng khối lượng là 20,88 gam và hỗn hợp Z chứa hai muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh, trong đó có x gam muối X và y gam muối Y (MX < MY). Tỉ lệ gần nhất của x : y là


Câu 92072 Vận dụng

Hỗn hợp X chứa ba este đều no, mạch hở và không chứa nhóm chức khác.Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X với lượng oxi vừa đủ, thu được 60,72 gam CO2 và 22,14 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 0,24 mol X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp gồm hai ancol đều đơn chức có tổng khối lượng là 20,88 gam và hỗn hợp Z chứa hai muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh, trong đó có x gam muối X và y gam muối Y (MX < MY). Tỉ lệ gần nhất của x : y là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Do nH2O < nCO2 nên suy ra hỗn hợp chứa este đa chức

Do khi đun nóng X với KOH thu được muối không phân nhánh nên X không có este ba chức

⟹X có chứa este tối đa hai chức

*Xét phản ứng đốt cháy X:

Ta thấy: nCO2 - nH2O ≠ nX nên suy ra hỗn hợp chứa este đơn chức và este 2 chức.

⟹n este hai chức = nCO2 - nH2O = ?mol

⟹n este đơn chức = n­hh – neste hai chức = ? mol

⟹nO (X) = 4n este hai chức + 2n este đơn chức = ? mol

⟹mX = mC + mH + mO = ? gam

*Xét phản ứng của X và KOH:

nKOH pư = 2n este hai chức + n este đơn chức = ? mol

BTKL: mX + mKOH = m muối + m ancol ⟹m muối = ? gam

Giả sử muối gồm: CnH2n-4O4K2 ( mol) và CmH2m-1O2K (mol)

Lập phương trình mmuối có được mối quan hệ n,m. Chạy giá trị được n, m thỏa mãn.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.