Cho X và Y (MX < MY) là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Đun nóng 15,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y (số mol của X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 200 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol và hỗn hợp K chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 7,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối K cần dùng 0,21 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là


Câu 92084 Vận dụng

Cho X và Y (MX < MY) là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Đun nóng 15,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y (số mol của X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 200 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol và hỗn hợp K chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 7,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối K cần dùng 0,21 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bảo toàn gốc OH ta có: nOH ancol = nKOH ⟹ nH2 = ½ . nOH ancol

Bảo toàn khối lượng ta tính được mF

Bảo toàn khối lượng ta tính được mmuối

Bảo toàn nguyên tố kali ta có: nCOOK = nKOH

Đặt nCO2 = x mol; nH2O = y mol

Bảo toàn nguyên tố oxi và bảo toàn khối lượng để tìm x và y.

⟹ Số chức este của X và Y

Dùng bảo toàn nguyên tố C kết hợp với dữ kiện nCO2 = nO2 để suy ra số H trong X và Y

Do X và Y mạch hở ⟹ 2 ancol đều đơn chức ⟹ nF = nOH ⟹ MF ⟹ gốc ancol và công thức của X và Y.

Khi đó tính được phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E.

Xem lời giải

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.