Nhận xét nào sau đây là đúng về sự xuất hiện của giai cấp?


Câu 92186 Vận dụng cao

Nhận xét nào sau đây là đúng về sự xuất hiện của giai cấp?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nhận xét, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.