banner redirect homepage

Hỗn hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam muối. Giá trị a và m1 lần lượt là


Câu 92217 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam muối. Giá trị a và m1 lần lượt là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Các triglixerit đều được tạo từ các axit có 18C (C17H35COOH; C17H33COOH, C17H31COOH) và glixerol nên:

Đặt công thức chung của các triglixerit X có dạng: C57H104O6 : x (mol)

Dựa vào số mol CO2, BTNT “C” tìm được x =?

Viết PTHH cháy, tìm được số mol O2 theo CO2

BTNT “O”:  ⟹ nH2O = 6nX + 2nO2 - 2nCO2  = ? (mol)

⟹ mX = mC + mH + mO(trong X) = ? (g)

Xét phản ứng xà phòng hóa: X + 3NaOH → Muối + C3H5(OH)3

Có: nC3H5(OH)3 = nX = ? (mol) ; nNaOH = 3nX = ? (mol)

BTKL ta có: mmuối = mX + mNaOH – mC3H5(OH)3 = ?

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.