Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong đoạn văn dưới đây để thuyết minh về lễ Vu lan?     Tích xưa kể rằng, khi đức Phật còn ở dương thế, trong số những người theo hầu đức Phật có ngài Mục Kiền Liên, một vị tôn giả tu luyện được nhiều phép thần thông. Tưởngnhớ mẹ nên một ngày nọ Mục Kiền Liên dùng đôi mắt thần nhìn xuống địa ngục, thấy mẹ là bà Thanh Đề bị Diêm Vương đày làm quỷ đói do kiếp trước gây nhiều nghiệp ác. (…)Mục Kiền Liên thành tâm làm theo lời Phật dạy và không những cứu được mẹ mà còngiải thoát được tất cả vong hồn bị giam cầm ở âm cung. Từ đó ngoài ý nghĩa " mùa hiếu hạnh", tháng bảy Âm lịch còn gọi là tháng " xá tội vong nhân" , tức là thời gian các vong hồn được thả tự do. Trong những ngày này, người dân thường lập đàn cầu siêu hoặc cúng thí (bố thí) thức ăn cho các cô hồn (tức là vong hồn không có người thân) để mong họ phù hộ cho mình. (Theo https://vnexpress.net/nguon-goc-le-vu-lan-2307239.html)


Câu 92238 Thông hiểu

Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong đoạn văn dưới đây để thuyết minh về lễ Vu lan?
     Tích xưa kể rằng, khi đức Phật còn ở dương thế, trong số những người theo hầu đức Phật có ngài Mục Kiền Liên, một vị tôn giả tu luyện được nhiều phép thần thông. Tưởngnhớ mẹ nên một ngày nọ Mục Kiền Liên dùng đôi mắt thần nhìn xuống địa ngục, thấy mẹ là bà Thanh Đề bị Diêm Vương đày làm quỷ đói do kiếp trước gây nhiều nghiệp ác. (…)Mục Kiền Liên thành tâm làm theo lời Phật dạy và không những cứu được mẹ mà còngiải thoát được tất cả vong hồn bị giam cầm ở âm cung. Từ đó ngoài ý nghĩa " mùa hiếu hạnh", tháng bảy Âm lịch còn gọi là tháng " xá tội vong nhân" , tức là thời gian các vong hồn được thả tự do. Trong những ngày này, người dân thường lập đàn cầu siêu hoặc cúng thí (bố thí) thức ăn cho các cô hồn (tức là vong hồn không có người thân) để mong họ phù hộ cho mình.

(Theo https://vnexpress.net/nguon-goc-le-vu-lan-2307239.html)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Đọc kĩ đoạn văn và xem biện pháp nghệ thuật nào đã được sử dụng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.