Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện phẳng bằng (U = 300( rm( ))V ). Một hạt bụi nằm cân bằng giữa hai bản tụ điện và cách bản dưới của tụ điện ((d_1) = 0,8cm ). Hỏi trong bao nhiêu lâu hạt bụi sẽ rơi xuống mặt bản tụ, nếu hiệu điện thế giữa hai bản giảm đi một lượng (Delta U = 60( rm( ))V ).


Câu 9235 Vận dụng

Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện phẳng bằng \(U = 300{\rm{ }}V\). Một hạt bụi nằm cân bằng giữa hai bản tụ điện và cách bản dưới của tụ điện \({d_1} = 0,8cm\). Hỏi trong bao nhiêu lâu hạt bụi sẽ rơi xuống mặt bản tụ, nếu hiệu điện thế giữa hai bản giảm đi một lượng \(\Delta U = 60{\rm{ }}V\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vận dụng điều kiện cân bằng của vật: Tổng tất cả các lực tác dụng lên vật bằng 0

+ Vận dụng biểu thức xác định lực điện: \(F = \frac{{qU}}{d}\)

+ Vận dụng biểu thức định luật II - Newton: \(F = ma\)

+ Sử dụng phương trình chuyển động: \(y = \frac{1}{2}a{t^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.