Một electron bắt đầu bay vào điện trường đều (E = 910V/m ) với vận tốc ban đầu ((v_0) = 3,(2.10^6)m/s )cùng chiều đường sức của E. Biết (e =  - 1,(6.10^( - 19))C ), (m = 9,(1.10^( - 31))kg ).

Một electron bắt đầu bay vào điện trường đều \(E = 910V/m\) với vận tốc ban đầu \({v_0} = 3,{2.10^6}m/s\)cùng chiều đường sức của E. Biết \(e =  - 1,{6.10^{ - 19}}C\), \(m = 9,{1.10^{ - 31}}kg\).


Câu 9239 Vận dụng

Gia tốc của electron trong điện trường đều có giá trị là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Áp dụng định luật II - Newtơn: \(\overrightarrow F  = m\overrightarrow a \)

+ Xác định, chiếu các lực lên phương chuyển động

+ Vận dụng biểu thức tính lực điện: \(F = \left| q \right|E\)

Xem lời giải


Câu 9238 Vận dụng

Thời gian mà electron chuyển động cho đến khi dừng lại là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử dụng gia tốc a tính được ở câu trên

+ Vận dụng phương trình vận tốc: \(v = {v_0} + at\)

+ electron dừng lại khi vận tốc bằng 0

Xem lời giải


Câu 9237 Vận dụng

Quãng đường mà electron đi được cho đến khi dừng lại là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng gia tốc a tính được ở câu trên

+ Vận dụng hệ thức độc lập: \({v^2} - v_0^2 = 2a{\rm{s}}\)

+ electron dừng lại khi vận tốc bằng 0

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.