Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.  


Câu 92935 Vận dụng

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.