Choose the best answer to complete the sentence.My mother often ______ the housework every day.


Câu 92944 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

My mother often ______ the housework every day.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.