Choose the best answer to complete the sentence.He likes to meet and spend time with other people. He is very ______.


Câu 92945 Nhận biết

Choose the best answer to complete the sentence.

He likes to meet and spend time with other people. He is very ______.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.