Choose the best answer to complete the sentence._____are foods and other goods sold at a shop or a supermarket.


Câu 92947 Nhận biết

Choose the best answer to complete the sentence.

_____are foods and other goods sold at a shop or a supermarket.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.