Choose the best answer to complete the sentence.He ______ books at the moment.


Câu 92949 Nhận biết

Choose the best answer to complete the sentence.

He ______ books at the moment.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.