Choose the best answer to complete the sentence.The house ______ next year.


Câu 92952 Nhận biết

Choose the best answer to complete the sentence.

The house ______ next year.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì tương lai đơn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.