Choose the best answer to complete the sentence.Students stopped ______ noise when the teacher came in.


Câu 92962 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

Students stopped ______ noise when the teacher came in.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: to V/Ving

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.