Choose the best answer to complete the sentence.She is ______ to be handicapped the whole life.


Câu 92966 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

She is ______ to be handicapped the whole life.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.