Choose the word that differs from the other three in the position of the primary stress in the following questions.


Câu 93035 Nhận biết

Choose the word that differs from the other three in the position of the primary stress in the following questions.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.