Choose the correct answer to each of the following questions.My parents don't let me get married until I graduate from university and they never ____ their mind about that.


Câu 93038 Nhận biết

Choose the correct answer to each of the following questions.

My parents don't let me get married until I graduate from university and they never ____ their mind about that.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Sự kết hợp từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.